Menu

Login

Forgot Details?

 Norwegian

Velkommen til nettsidene for Asklepios Foundation!

 
Asklepios er en nettverksorganisasjon. Stiftelsens hovedmål er å danne en plattform der helsevirksomheter i Europa kan utveksle erfaringer, starte fellesprosjekter og organisere utvekslingsprogrammer for helsearbeidere. Der det er mulig forener vi krefter! 

Hvert land og hver organisasjon arbeider for nyskaping innen rammene av egen kultur og finansieringsmuligheter. Det er inspirerende å møtes, lære av hverandre og utforske nye veier i et utviklende nettverkssamarbeid.

 

Mål for Asklepios Foundation
Stiftelsen er en nettverksorganisasjon. Alle medlemmer er aktive i helsesektoren og bistår hverandre i videste forstand med informasjonsspredning, og kunnskapsoverføring innen en rekke fagfelter.

Målene oppnås hovedsakelig ved å organisere utveksling av medarbeidere mellom medlemsorganisasjonene, gjennomføre vitenskapelig forskning og organisere konferanser.

 

Slik arbeider stiftelsen

Styret møter minst en gang årlig for å diskutere planer for kommende år. Styret diskuterer utvekslingsprosjekter mellom medlemsorganisasjonene, foreliggende forskningsprosjekter og utlysninger av søknadsmidler. Styret forbereder også søknader om tilskudd.
 
Bilaterale kontakter mellom medlemsorganisasjonene stimuleres og støttes av Stiftelsen på ulike måter. En måte å bli bedre kjent på er å rotere styrets møtesteder . På denne måten får hver medlemsorganisasjon mulighet til å være vertskap for styrets møter og til å presentere seg selv og organisere omvisning i sine virksomheter.
 
Stiftelsen tar sikte på å organisere en internasjonal (Europeisk) konferanse for helsearbeidere hvert annet år.
 
Aktivitetene i Asklepios finansieres av en årlig medlemskontingent og av Europeiske bevilgninger. 
 
En styreleder utpekes for fire års perioder. For tiden er Theofanis Kleopas (Hellas) leder.
Høsten 2007 vil han bli etterfulgt av Gordon Moore (Storbritannia).

 

Historie 

Utspringet til Asklepios Foundation er institusjonenes ønske om å støtte hverandre i arbeider for framgang og nyskaping i helsevesenet, under hensyntagen til lokale sosiale og politiske forhold.
Kontakt mellom psykiske helsetjenester i Hellas og Nederland

Tanken om å støtte den greske bevegelsen i dens forsøk på å utvikle sosialpsykiatri oppsto gjennom personlige kontakter i det Europeiske nettverket CFFEC. Dette nettverket arbeidet først og fremst for å fremme arbeidsrehabilitering og brukermedvirkning blant pasienter med alvorlige og varige psykiske helseproblemer. På den tiden var Det greske selskapet for sosialpsykiatri og psykisk helse i forkant av den europeiske bevegelsen. I 1993 besluttet RIAGG Veluwe Vallei i Ede i Nederland å inngå i et samarbeid med det greske selskapet. Hovedvekten ble lagt på gjensidig støtte. Samme år fant de to organisasjonene ut at det Europeiske Sosialfond kunne søkes om delvis støtte til deres programmer for arbeidsrehabilitering. Begge partnerne fikk raskt sine søknader av gårde. Senere ble det organisert kunnskapsdeling om effektive metoder for å bringe helsetilbud ut til klientens egen region, by eller landsby.

 

Samarbeid

Ledelsen for Den nederlandske organisasjonen for lokalbasert psykisk helsearbeid (Community Mental Health Care) besluttet i 1995 at de ikke bare ville støtte initiativet – de gikk også aktivt inn for å fremme sosialt psykisk helsearbeid i Hellas. Dette gjorde de ved å skape publisitet og ved å kontakte greske myndigheter. Organisasjonens leder ble for eksempel intervjuet av gresk fjernsyn. Etter hvert følte man behov for at flere nederlandske organisasjoner ble trukket inn. I begynnelsen betydde dette at helseorganisasjoner i Arnhem, Gelderland regionene, Utrechtse Valleigebied, RIGG Arnhem og Veluwe Vallei ble med i arbeidet. På samme tid ble regjeringene både i Hellas og Nederland interesserte. I Oktober 1997 skrev den nederlandske ministreren E. Borst et brev til sin greske kollega K. Geitonas med et forslag om å etablere en bi-nasjonal forening. Dette ville gi greske og nederlandske organisasjoner en plattform for å utveksle kunnskap og til å samarbeide for å forbedre kvaliteten på sine tjenester for psykiatriske pasienter med langvarige og alvorlige mentale helseproblemer. Geitonas likte ideen. I sitt svarbrev i desember 1997 vektla han behovet for assistanse innen videreutdanning og viktigheten av å lete etter finansiell støtte fra den Europeiske Union.

 

Etablering av stiftelsen i 1998.

Regional og nasjonal utvikling i 1998 innebar at statusen til RIGG Arnhem en Veluwe Vallei Foundation ble forandret. Asklepios Foundation ble født. De (begrensede) midlene fra den første stiftelsen ble overført til den nye. De opprinnelige styremedlemmene var Det greske selskapet for sosialpsykiatri og mental helse, den nye stiftelsen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Holland, Symfora-gruppen, Gelderse Roos, RIAGG Veluwe Vallei, RIBW Arnhem og Veluwe Vallei. I begynnelsen var stiftelsen konsentrert om gjensidige besøk og søknader om europeiske midler (Leonardo da Vinci) . Snart viste det seg resultater av å tilby støtte til de nasjonale regjeringene. I 2000 avsluttet RIBW sin deltakelse, det samme gjorde GGZ Nederland og Geløderse Roos i 2003 og Symfora i 2010.

 

Nye land slutter seg til

OPZ Geel (Offentlig psykiatrisk sykehus, Belgia) sluttet seg til i 2002, og den nederlandske organisasjonen Cordaan ble medlem i 2004. Den første er spesielt godt kjent for sine psykiatriske utviklingsprogrammer, mens den siste spesialiserer seg innen aldersspykiatri, pasienter med psykisk funksjonshemming og pasienter med varige og alvorlige psykiske helseproblemer. I 2005 fikk organisasjonen tilslutning fra Tees and North East Yorkshire NHS Trust i Newcastle og North Tyneside & Northumberland Mental Health NHS Trust (UK). Begge organisasjonene tilbyr et vidt spekter av psykiske helsetjenester. Den siste som ble medlem var Sørlandet Sykehus HF fra Norge og organisasjonen Mental Health Matters i Storbritannia. Den siste har ansvar for innovasjon innen National Health Trusts og tilbyr tjenester på konsulentbasis. Asklepios Foundation har i dag et mye bredere arbeidsfelt siden den ikke bare forkuserer på psykiske helsetjenester. Med medlemmer fra fem forskjellige land er den i dag en virkelig europeisk stiftelse.

 

Kongress i 2006
Asklepios organiserte sin første kongress i 2006. Kongressen diskuterte stiftelsens hjertesak, nemlig utvikling av lokalbaserte psykiske helsetjenester med vekt på brukermedvirkning i normale sosiale systemer. Hovedtema var sosial inkludering av klienter i en europeisk kontekst.  
Nylig utvikling
Stiftelsens dynamikk de siste årene har delvis vært bestemt av den finansielle støtten som den greske regjeringen har tilbudt. Besøk til britiske, belgiske og nederlandske institusjoner utvidet horisonten til de greske fagpersonene. Tislutningen fra flere og flere europeiske land og innlemmelsen av flere målgrupper og sektorer resulterte igjen i et behov for å endre vedtektene. I September 2007 vil de nye vedtektene blir vedtatt. Den internasjonale karakteren i stiftelsen er dermed etablert, det samme er det faktum at ulike sektorer innen helsetjenester er innen stiftelsens arbeidsområde. 

 


To top