Menu

Login

Forgot Details?

 Greek

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Το Ίδρυμα είναι ένας οργανισμός - δίκτυο. Όλα τα μέλη του ενεργοποιούνται στον τομέα της φροντίδας της ψυχικής υγείας.  Στόχος της λειτουργίας του Δικτύου είναι η αλληλοϋποστήριξη των οργανισμών – μελών του στα διάφορα κράτη της Ευρώπης με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με τον σχεδιασμό ανταλλαγών προσωπικού ανάμεσα στους οργανισμούς – μέλη, με τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και με τη διοργάνωση συνεδρίων.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΜΕΛΗ

Οι ακόλουθοι οργανισμοί είναι μέλη του Ιδρύματος Ασκληπιού. Τα άτομα που αναφέρονται αντιπροσωπεύουν τους οργανισμούς τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Βέλγιο

Ελλάδα

Νορβηγία

Υποστήριξη του Ιδρύματος Ασκληπιός

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συναντιέται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο προκειμένου να σχεδιάσει τις δραστηριότητες του επόμενου χρόνου. Το Συμβούλιο συζητά σχέδια ανταλλαγών για τους οργανισμούς – μέλη, ερευνητικά προγράμματα που έχουν υποβληθεί και αιτήματα για δωρεές.  Επιπλέον, προετοιμάζει αιτήσεις για επιχορήγηση.
Η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στους οργανισμούς – μέλη προωθείται και υποστηρίζεται από το Δίκτυο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος για να γνωριστούν τα μέλη καλύτερα είναι να εναλλάσσεται ο τόπος συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο κάθε οργανισμός – μέλος, όχι μόνο έχει την ευκαιρία να φιλοξενήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά επίσης μπορεί να παρουσιάσει τον οργανισμό του και να οργανώσει επισκέψεις στις δομές του.
Το Δίκτυο στοχεύει στη διοργάνωση διεθνούς (Ευρωπαϊκού) συνεδρίου για τους εργαζόμενους στο χώρο της ψυχικής υγείας κάθε δυο χρόνια.
Οι δραστηριότητες του Δικτύου Ασκληπιός χρηματοδοτούνται από τις ετήσιες εισφορές των μελών και από Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
Ο πρόεδρος ορίζεται για τέσσερα χρόνια.  Την τρέχουσα τετραετία, 2003-2007 ο Θεοφάνης Κλεόπας (Ελλάδα) είναι πρόεδρος. Το φθινόπωρο του 2007 θα τον διαδεχθεί ο Gordon Moore (Ηνωμένο Βασίλειο).

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η κινητοποίηση των οργανισμών έτσι ώστε να υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη στην αναζήτηση τους για πρόοδο και καινοτομία στον χώρο της ψυχικής υγείας, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το τοπικό κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, είναι ο ιδρυτικός στόχος του Δικτύου Ασκληπιός.
Επαφές ανάμεσα σε Ελληνικές και Ολλανδικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Η ιδέα του να υποστηριχθεί το Ελληνικό κίνημα στις προσπάθειες που έκανε για να αναπτυχθεί η κοινωνική ψυχιατρική (στην Ελλάδα) προήλθε μέσα από προσωπικές επαφές στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού δικτύου που ονομάζεται CEFEC. Αυτό το δίκτυο στοχεύει κυρίως στο να προάγει το κίνητρο για εργασιακή αποκατάσταση και ενεργή συμμετοχή των χρηστών με χρόνια ψυχικά προβλήματα.  Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα η  Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ) ήταν επικεφαλής αυτού του κινήματος. Το 1993 ο οργανισμός RIAGG Veluwe Vallei στην πόλη Ede της Ολλανδίας αποφάσισε να συνεργαστεί με την ΕΚΨ&ΨΥ με κύρια έμφαση στην αμοιβαία υποστήριξη. Την χρονιά εκείνη οι δυο Οργανισμοί υπέβαλαν αιτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κεφάλαιο για χρηματοδότηση των προγραμμάτων τους για εργασιακή αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Το επακόλουθο ήταν ότι οργανώθηκαν ανταλλαγές μεταφοράς τεχνογνωσίας σχετικά με τις αποτελεσματικές μεθόδους κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς στον τόπο διαμονής του.

Συνεργασία

Το 1995 η διοίκηση της Ολλανδικής Οργάνωσης για Κοινοτική Φροντίδα Ψυχικής Υγείας όχι μόνο αποφάσισε να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αλλά επίσης να αναμειχθεί ενεργώς στην προώθηση της κοινοτικής φροντίδας στην Ελλάδα. Παρείχε δημοσιότητα και συνομίλησε με την Ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης, παραδείγματος χάριν, έδωσε συνέντευξη στην Ελληνική τηλεόραση. Καθώς ο καιρός περνούσε, ήταν αισθητό ότι η ανάμειξη περισσότερων Ολλανδικών οργανισμών ήταν απαραίτητη. Αρχικά, αυτό σήμαινε ότι οι οργανισμοί για τη ψυχική  υγεία στο Arnhem, στις περιοχές Gelderland, στο Utrechtse Valleigebied, στο RIΑGG Arnhem και στο Veluwe Vallei δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την κοινοτική φροντίδα στην Ελλάδα. Παράλληλα και οι δύο κυβερνήσεις Ελλάδας και Ολλανδίας άρχισαν πραγματικά να ενδιαφέρονται. Τον Οκτώβριο του 1997 η Ολλανδός υπουργός E. Borst έγραψε γράμμα στον Έλληνα ομόλογο της Κ. Γείτονα προτείνοντας να εγκαθιδρυθεί μια διμερής σχέση. Αυτό θα έδινε στους Ελληνικούς και Ολλανδικούς οργανισμούς την πλατφόρμα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους ψυχικά ασθενείς. Στον Κ. Γείτονα άρεσε η ιδέα,  έδωσε έμφαση στο γράμμα του τον Δεκέμβριο του 1997 στην ανάγκη για εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στην επείγουσα ανάγκη αναζήτησης οικονομικής υποστήριξης  από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εγκαθίδρυση του Δικτύου το 1998

Περιφερειακές και εθνικές εξελίξεις το 1998 σηματοδότησαν αλλαγές στο καταστατικό του οργανισμού RIΑGG Arnhem Veluwe Vallei.  Το Δίκτυο Ασκληπιός γεννήθηκε. Το (περιορισμένο) ενεργητικό του προηγούμενου οργανισμού μεταφέρθηκε στο καινούργιο Δίκτυο. Τα αρχικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, η καινούργια ομοσπονδία Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) της Ολλανδίας, το Symfora group, το Gelderse Roos, το RIAGG Veluwe Vallei, το RIBW Arnhem Veluwe Vallei. Στην αρχή το Δίκτυο εστίασε κυρίως στις ανταλλαγές επισκέψεων και στην αναζήτηση Ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων (πρόγραμμα Leonardo Da Vinci). Η προσφορά υποστήριξης στις εθνικές κυβερνήσεις απέδωσε.  Η συμμετοχή των οργανισμών – μελών το 2000 και το 2003 αναπροσαρμόστηκε γιατί 3 Ολλανδικοί οργανισμοί σταμάτησαν τη λειτουργία τους λόγω κυβερνητικής πολιτικής.

Συμμετοχή άλλων χωρών

Το OPZ Geel (Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Βελγίου) συμμετείχε το 2002 και ο Ολλανδικός οργανισμός Cordaan έγινε μέλος το 2004. Το OPZ Geel είναι πόλη του Βελγίου όπου λειτουργεί ο μοναδικός στην Ευρώπη θεσμός ανάδοχων οικογενειών ψυχικά ασθενών. O Cordaan εξειδικεύεται στην φροντίδα των ηλικιωμένων, ατόμων με νοητική στέρηση και ατόμων με χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Το 2005 ο οργανισμός Tees and North East Yorkshire NHS Trust στο Newcastle και ο οργανισμός North Tyneside & Northumberland Mental Health NHS Trust (Ηνωμένο Βασίλειο) προσχώρησαν στο Δίκτυο. Και οι δυο οργανισμοί προσφέρουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στον τομέα της ψυχιατρικής φροντίδας. Υποψήφια μέλη του Δικτύου είναι ο οργανισμός Solandet Sykehus από τη Νορβηγία και ο Mental Health Matters με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τελευταίος είναι σημαντικός εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος εφαρμόζει καινοτόμες καλές πρακτικές στον τομέα της ψυχικής υγείας και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας της Μ. Βρετανίας. Το Δίκτυο σήμερα έχει πολύ πιο ανοιχτή εμβέλεια, δεν εστιάζει αποκλειστικά στις υπηρεσίες ψυχιατρικής φροντίδας, αλλά δραστηριοποιείται και στους τομείς έρευνας και εκπαίδευσης. Έχοντας μέλη από 5 διαφορετικές χώρες, είναι τώρα πια ένα πραγματικά Ευρωπαϊκό Δίκτυο.

Το Συνέδριο του 2006

Το 2006 ο Ασκληπιός διοργάνωσε το πρώτο του Ευρωπαϊκό συνέδριο. Εκεί συζητήθηκε ο κύριος στόχος λειτουργίας του Δικτύου που είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόσφατες εξελίξεις

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών ταξιδιών με τη συμμετοχή εκπαιδευομένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας που στελεχώνουν τις δομές του Ψυχαργώς ΙΙ. Οι επισκέψεις σε Βρετανικά, Βελγικά και Ολλανδικά ιδρύματα διεύρυνε τους ορίζοντες των Ελλήνων επαγγελματιών. Τα εκπαιδευτικά αυτά ταξίδια είχαν και οικονομικό όφελος για το Δίκτυο.   
Η συμμετοχή στο Δίκτυο όλο και πιο πολλών Ευρωπαϊκών χωρών και η ενσωμάτωση επιπλέον ομάδων – στόχου και τομέων έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για διεύρυνση των στόχων του και για εγκαθίδρυση ενός διεθνούς χαρακτήρα του Δικτύου.


To top