Menu

Login

Forgot Details?

 Nederlands

Stichting Asklepios

Asklepios Foundation is een netwerk organisatie voor instellingen in Europa die werkzaam zijn op het gebied van GGZ, zorg voor verstandelijk gehandicapten en ouderen.
De leden spannen zich in om via internationale uitwisseling van kennis en ervaring sociale integratie en sociale inclusie van kwetsbare groepen in de samenleving te bevorderen, in het bijzonder van mensen met een psychiatrische achtergrond, een verstandelijke handicap en ouderen.

Leden

Griekenland: Society of Social psychiatry and Mental Health, Athene
Belgie: Openbaar psychiatrisch ziekenhuis, Geel
Engeland: Blyth Star Enterprises Ltd., Tees ESK and Wear Valley NHS Trust
Nederland: Stichting Cordaan Amsterdam, Lievegoed Zorggroep Zeist, GGZ inGeest Amsterdam
Noorwegen: Sorlandet Sykehus te Kristiansand

Volledig lidmaatschap van de Asklepios Foundation is alleen mogelijk voor instituten of stichtingen in landen die (kandidaat) leden zijn van de  Europese Unie of geassocieerd zijn met de Unie.
Andere vormen van coöperatie echter met stichtingen of instituten buiten Europa zijn goed mogelijk.

Geschiedenis

Stichting Asklepios werd op 1 december 1998 opgericht als een Grieks/Nederlands verbond voor initiatieven op het gebied van Geestelijke Gezondheid. Initiatiefnemers waren de Society of Social Psychiatry uit Griekenland, de RIAGG Veluwe Vallei, Symfora groep uit Nederland en Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis uit België.
Geleidelijk breidde de Stichting uit met leden uit meerdere Europese landen. 

Activiteiten

Uitwisseling van goede praktijkervaring en methodiek via onderlinge bezoeken op alle professionele niveaus van de deelnemende organisaties.
Verwerven van Europese subsidies om uitwisseling blijvend mogelijk te maken.
Onderzoeken van samenwerking met andere netwerken, dan wel uitbreiding van het netwerk met Oost-Europese organisaties met een vergelijkbare doelstelling.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Iris Eppink, secretaresse van de stichting Asklepios:

iris.eppink2008@gmail.com


To top